Τα Διοικητικά Συμβούλια

  • του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΓΙΑΝΝΙΩΤΩΝ
  • του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ &
  • της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ & ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

με αφορμή τον εορτασμό της «ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ», σας προσκαλούν στην εκδήλωση που διοργανώνουν την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 και ώρα 6:30 μ.μ. στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου (Στοά Σάρκα) οδός Ν. Ζέρβα 28-30, Β’ όροφος-Ιωάννινα.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Ώρα 6:30 μ.μ: Προσέλευση-Χαιρετισμοί.

Ομιλητές

Ελένη Καρατζένη (Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός): Οι κατακτήσεις των Γυναικών.

Αλέξανδρος Φαρμάκης (Μάστερ Φιλοσοφίας, μέλος Δ.Σ. Εταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου): Ευεργέτισσες της πόλης των Ιωαννίνων.

Συντονίστρια:

Κλεονίκη Φρίγκα (Πρόεδρος Συλλόγου Παλιών Γιαννιωτών)

Παράλληλα με την εκδήλωση θα υπάρχει και Έκθεση Φωτογραφικού Υλικού.

 

«Εν ονόματι του αιωνίου Θεού. Αμήν. Αναλογιζόμενος εγώ ο Επιφάνειος Ηγούμενος τού ποτε Εμμανουήλ από την Γιάννινα, κάτοικος  αυτής της πόλεως…θέλω ίνα από τους Επιτρόπους μου διορισθή εις Έλλην διδάσκαλος…πρόσωπον εγγράμματον και έμπειρον εις τας επιστήμας και ελληνικά δόγματα, όστις δέον να διαμένη εν τη ρηθείση πόλει της Γιάννινας και εκεί να είναι υποχρεωμένος να διδάσκη γραμματικήν, ανθρωπισμόν και άλλας επιστήμας και γράμματα ελληνικά εις τα παιδία και τα κοράσια τα οποία θα θέλουσιν να μάθουν…».

(Απόσπασμα από τη διαθήκη του Επιφάνειου Ηγούμενου, Βενετία, Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 1647).

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!