Με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του αθλητικού συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων συναντήθηκε η Τατιάνα Καλογιάννη, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που απασχολούν τους ερασιτέχνες αλιείς και συνδέονται με τις αρμοδιότητες του Δήμου. Την Τατιάνα Καλογιάννη συνόδευαν ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Γκίζας και ο Ντίνος Παπαδόπουλος

Από την εκτεταμένη ενημέρωση που παρείχε τόσο ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Φρίγκας όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ερασιτεχνών αλιέων, αναδείχθηκαν τρία κύρια θέματα για τα οποία ζητούν την αρωγή και συνεπικουρία του Δήμου προκειμένου να επιλυθούν. Το πρώτο αφορά την εκπόνηση ενός κανονιστικού πλαισίου για τη Λίμνη Παμβώτιδα, από το οποίο θα προκύψει η χωροθέτηση των δραστηριοτήτων (αλιεία, αθλήματα υγρού στίβου, κλπ) στα λιμναία ύδατα, οι κατευθύνσεις και ο τρόπος ελέγχου για τον εμπλουτισμό με γόνο ή ψάρι, η θεσμοθέτηση ιχθυόσκαλας, κλπ. Το δεύτερο αφορά την ίδρυση Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου στα Ιωάννινα, το οποίο θα συμβάλλει στην διαχείριση της εμπορικής, επιβατικής, τουριστικής, ναυταθλητικής και αλιευτικής δραστηριότητας και το τρίτο την άρση των δυσκολιών για την προσωρινή κατασκήνωση των αθλητών κατά την διάρκεια τέλεσης αδειοδοτημένων αγώνων Αθλητικής Αλιείας σε προκαθορισμένες θέσεις, μετά από καθορισμό μέσω ευδιάκριτων σημάνσεων.

Η Τατιάνα Καλογιάννη τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης σταθερής συνεργασίας μεταξύ Δήμου και όλων των εμπλεκόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στη Λίμνη Παμβώτιδα με στόχο της ανάδειξή της ως πυρήνα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!