Η εταιρεία Econ Cars αναπτύσσεται και για να καλύψει πάγιες ανάγκες, ,ζητά να προσλάβει νέο/νέα 25-35 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

– Δίπλωμα οδήγησης

– Επικοινωνιακές ικανότητες

– Αρίστος χειρισμός Η/Υ

– Τυπικότητα

– Υπευθυνότητα

– Σοβαρότητα

– Αποτελεσματικότητα, απόδοση κάτω από πίεση

Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα εκτιμηθεί ιδιαιτερα

ΠΑΡΟΧΕΣ:
-Ασφάλιση
-Σταθερος μισθός
-Μπόνους αποδοτικότητας
-Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Βιογραφικά στο econcars81@gmail.com

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!