Από την εταιρεία ΜΑΡΤΣΕΚΗΣ Α.Ε. στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων

Ζητείται οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας
Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε x-van πώληση

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να στείλουν το βιογραφικό τους στο info@martsekis.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!