Σχολιάζει ο Γιάννης Σίμος , Μαθηματικός του φροντιστηρίου «ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ»:

 Τα θέματα των μαθηματικών για τους μαθητές των ΕΠΑΛ σήμερα χαρακτηρίζονται εύκολα, ακολουθούν τη λογική των τελευταίων ετών και δεν εντοπίζεται αυξημένη δυσκολία σε οποιοδήποτε από τα υποερωτήματα των θεμάτων.

Όλα τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν να φτάσουν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στο άριστα.

Ευχόμαστε καλή συνέχεια και επιτυχία στα μαθήματα που ακολουθούν!

 Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!