Η γυναίκα θεωρώ ότι δεν είναι δυνατή, αλλά ανθεκτική μέσα σε ένα κόσμο που οι έμφυλες διακρίσεις και ανισότητες είναι πανταχού παρούσες και σκληρές.
Η  ανδροκρατούμενη κοινωνία εκπαιδεύει τη γυναίκα στην ανθεκτικότητα.
Όμως η ανθεκτικότητα δίνει αυτές τις δυνατότητες και τη δύναμη για αλλαγή και οι γυναίκες αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για μια κοινωνία χωρίς έμφυλες διακρίσεις και ανισότητες.
Η σημερινή ημέρα της γυναίκας  δεν πρέπει να συγχέεται με την ημέρα της μητέρας, γιατί η μητρότητα ή όχι, επίσης, είναι δικαίωμα/απόφαση της γυναίκας.

 

Θεόδωρος Θάνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!