Την ένταξη της Πράξης “Ταξίδι στην Παλαιοχριστιανική Νικόπολη” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υπέγραψε η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Νίκη Δανδόλου. Φορέας υλοποίησης είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας η δαπάνη ανέρχεται στις 102.655,60 ευρώ με ημερομηνία έναρξης την 15/12/2021 και λήξης την 30/09/2023. Το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος με κέντρο αναφοράς την παλαιοχριστιανική περίοδο της Νικόπολης και των μνημείων της. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περίπου 10 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) αλλά και σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) της
περιοχής. Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με την πρωτοβυζαντινή περίοδο της Νικόπολης, θα γνωρίσουν τον ιστορικό της ρόλο, θα συγκρίνουν την τοπική με την ευρύτερη βυζαντινή ιστορία του ελλαδικού χώρου, ενώ θα γνωρίσουν τα μνημεία της και τα αξιόλογα ευρήματά της, μεταξύ των οποίων τα ψηφιδωτά της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις στη Νικόπολη, τα μνημεία της και το Μουσείο, ενώ στο πλαίσιο υλοποίησής του θα σχεδιαστεί και θα δημιουργηθεί μουσειοσκευή και επιδαπέδια παιχνίδια, δημιουργία φωτογραφικής παρουσίασης, σχεδιασμός και δημιουργία έντυπου εκπαιδευτικού υλικού και αναμνηστικών καθώς και τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!