Το τέμενος του Φαϊκ Πασά, περισσότερο γνωστό ως Ιμαρέτ, αποτελούσε τον πυρήνα ενός πτωχοκομείου, το οποίο λειτουργούσε από τα μέσα του 15ου αιώνα, μετά την κατάληψη της Άρτας από τους Τούρκους (1449) ως την απελευθέρωσή της.

Το έργο “Βελτίωση – Αποκατάσταση οθωμανικού τεμένους Ιμαρέτ” περιλαμβάνει μία σειρά επεμβάσεων με στόχο τη διάσωση και αποκατάσταση των δομικών χαρακτηριστικών του μνημείου και τη μετατροπή του σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων) και προϋπολογισμό 1.633.000 €.

Η ΕΦΑ Άρτας συμμετέχει με το Υποέργο «Εποπτεία από την ΕΦΑ Άρτας της υλοποίησης των Υποέργων 1 και 2», προϋπολογισμού 150.000,00 €, το οποίο περιλαμβάνει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την επίβλεψη των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου και συντήρησης του διακόσμου του και μικρής κλίμακας αναθέσεις.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!